Svabergsgrunden

En långhelg om man vill, dykning fre, lö och sö, eller en vanlig helg med dykning lö, sö.
Fre-sö, 4495 kr. To – sö 5595 kr
Det finns 12 platser.

Svabergsgrunden är ett unikt havsområde med en ovanlig blandning av växter och djur bland raviner och bergsryggar under ytan. Grunden ligger väst om Smögen, helt utan skyddande öar. Med den öppna exponeringen har Svabergsgrunden en god och stabil vattenkvalitet, men är också exponerat för väder och vind.
Svabergsgrunden består egentligen av två grund, det yttre västliga ”Svaberget” och det inre ”Det Grunda”, vilka skiljs åt av en djup ravin (cirka 50-70 meters djup) med mjukbotten. Botten består främst av berg och klippformationer under vattenytan, vanligen från 20 meter och djupare, men det finns grundare toppar. Förutom berghäll finns här också mjukbottnar, som ofta har ett stort inslag av grov sand och skalgrus eftersom det ofta är strömt.
Mångfalden av arter på detta grund är mycket hög. Svabergets mångfald överträffar exempelvis Persgrundens vad gäller ryggradslösa djur. Grunden har också en rik fauna av fisk, och tidigare fiskades pigghaj här.
Det är cirka 3 gånger längre till Svaberget jämfört med Pesaskär vilket gör att vi enbart planerar för 2 båtdyk om dagen denna (lång)helg fredag-söndag. Dyktid 90 minuter per dyk. Som dykare ska du vara van vid strömdyk och uppstigningar i blåvatten utan referens av botten. Du ska vara van att skjuta SMB från ditt maximala dykdjup för det fall du inte hittar tillbaka till igångsplatsen som kan vara mellan 10 och 20 meter djup, och göra dina säkerhets-/dekostopp på SMBlina. Krav är att varje dykare ska ha en SMB som är minst 1,5 meter lång, och spole och/eller linrulle med adekvat längd på linan. Hör av dig till centret om du behöver köpa eller hyra sådan SMB. Andra andningsgaser än luft rekommenderas starkt för att få ut maximalt av dykningen.
Om vädret inte håller för Svaberget siktar vi på att hitta nya dykplatser inomskärs, företrädelsevis i områden som vi i normala fall inte åker till, exempelvis i området kring Soteskär mm.

Förutom extra ordinär dykning blir det gofrukost, myslunch, supermellis och riktigt go middag! Gott häng och många rövarhistorier.