Bilder från Fotoveckan 2023
Placering 1-6 i grupp och kategori.

Pristagare